Sastanak projektnog tima COMON (07. lipanj 2022.)

U utorak, 07. lipnja 2022, održan je sastanak projektnog tima COMON u Vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG). Članovi združenog istraživačkog tima Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, te tvrtke Zelena Infrastruktura, su raspravljali o trenutnom stanju aktivnosti na projektu. Prikazani i analizirani su preliminarani rezultati numeričkog modela na primjeru rijeke Jadro.

U nastavku je definirano koji su nedostajući podaci koje treba prikupiti, obraditi i pripremiti za potrebe samog modeliranja. Zatim su raspravljane daljnje aktivnosti koje uključuju terenska mjerenja na pilot područjima projekta, a sve u svrhu razvoja eksperimentalnog modela monitoringa na više skala.